CPBW

Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW)

Dit Comité heeft tot taak de werkplek veiliger, gezonder en aantrekkelijker te maken. Het geeft advies over onder andere het voorkomen van arbeidsongevallen en beroepsziekten, de juiste toepassing van de veiligheidswetgeving, de verbetering van het milieu.

Samen met de preventieadviseur en de arbeidsgeneesheer wordt maandelijks overleg gepleegd en informatie uitgewisseld.


Ook het CPBW is paritair samengesteld uit werknemers- en werkgeversvertegenwoordigers, dit echter op lokaal niveau per zone. Ook hier worden de werknemersafgevaardigden om de 4 jaar verkozen.


Vanuit de verschillende CPBW's worden ook mandaterissen afgevaardigd in het Welzijnsforum. Het Welzijnsforum is een overlegorgaan dat in een nationale visie de problemen bespreekt die in de verschillende CPBW's voorkomen. Hierin kunnen ook afgevaardigden zetelen van andere ING-entiteiten in België.In het CPBW zetelen voor jou:


Voor zone Centrum:

Voor zone West:

Voor zone Oost: