Sociale Verkiezingen

Sociale verkiezingen 2024

De verkiezingen zijn achter de rug, de stemmen zijn geteld en de verkozenen gekend!

Eerste opvallend feit is de opkomst die met 3% is gestegen t.o.v. 2020. Dit toont dat het geloof in en het nut van de vakbond belangrijk is en we kunnen blijven rekenen op de steun van de collega's. 


De belangrijkste vaststelling is dat ACV Puls, samen met onze Franstalige vrienden van CNE, de grootste vakbond blijft en zich opnieuw tot winnaar van de verkiezingen kan uitroepen.

In de Ondernemingsraad behoudt ACV/CSC 13 van de 27 mandaten. In de CPBW's stijgen we globaal met één mandaat en in de mandaten Syndicale Delegatie gaan we van 30 naar 33 mandaten!

Bedankt voor de massale steun en het vertrouwen! Dit sterkt ons om er de komende 4 jaar terug stevig tegenaan te gaan!


Een volledig overzicht van alle resultaten en verkozenen kan je terugvinden in dit overzicht.
Check zeker ook eens het overzicht van al onze verkozen kandidaten in Ondernemingsraad en in de verschillende CPBW's!!


Ons motto blijft: We listen, We care, We act!