Een moderne bank met performante IT

Vaststelling

Sommige procedures zijn nog te omslachtig en vereisen te veel opvolging.


ING spiegelt zich aan de GAFA's (Google, Apple, Facebook, Amazon) van deze wereld die hun zakenmodel opbouwen rond het internet en dat omwille van hun wendbaarheid en hun efficiëntie.


Ambitie

ACV Puls wil de werklast terugbrengen tot een aanvaardbaar niveau, onder meer door een optimalisatie van de processen.


Om wendbaar en efficiënt te zijn, moeten de tools gemoderniseerd worden en performanter werken.Gedaan met de ronddraaiende zandlopers en programma's die niet reageren.

Een moderne bank met performante IT

Onze ambities

ACV Puls wil de werkdruk terugdringen tot een aanvaardbare werklast via een efficiënte organisatie.

Halt aan de bureaucratie!

ACV Puls wil dat ING een bank is met moderne maar, vooral performante tools , die draaien op een stevig en stabiel platform.