Voordelen

Jouw aanspreekpunt

Het eerste aanspreekpunt van de vakbond zijn jouw ACV Puls-vakbondsafgevaardigden binnen ING.

Zij zijn heel goed op de hoogte van het reilen en zeilen binnen de bank.


Vaak kunnen je ACV Puls-vakbondsafgevaardigden je al met veel vragen helpen.


Uiteraard kan je ook steeds met je vragen terecht bij het ACV.

 

Vakbondspremie

Sinds 2011 wordt er een ‘vakbondspremie’ betaald van 35€, waardoor onze leden jaarlijks een deel van het lidgeld recupereren.

ACV Puls Magazine

Elke maand krijg je als lid het maandblad ACV Puls Magazine in de bus. 


Het staat vol actuele informatie rond sociaal-economische thema's.


Naast nieuws uit sectoren en ondernemingen vind je in ACV Puls Magazine ook bredere maatschappelijke onderwerpen. 

Persoonlijk advies

Bij ACV Puls kan je terecht met al je vragen over tijdskrediet, loon, vakantie, je arbeidsovereenkomst, ontslag, opleiding, ...


ACV Puls kan je ook persoonlijk adviseren en samen met jou uitzoeken welke gevolgen een beslissing heeft voor je loon, pensioen of vakantiedagen.

Premies

Premie bij huwelijk of samenwonen

Na 1 jaar lidmaatschap: 25€

Na 2 jaar lidmaatschap: 75€


Premie bij geboorte of adoptie
van een kind

Na 1 jaar lidmaatschap: 25€

Na 2 jaar lidmaatschap: 50€

Ondersteuning

Berekeningsmodules

Handig zijn onze verschillende berekeningsmodules


Administratieve ondersteuning

Paperassen bij de vleet? Loonstroken, belastingfiches, individuele rekening? Wij helpen je door het papierwerk.


Ondersteuning na ontslag

Ben je ontslagen? Wij gaan na of de juiste ontslagprocedure is gevolgd en of de opzegtermijn en -vergoeding wel in orde zijn.


Juridisch advies

ACV Puls helpt je bij problemen op de werkvloer.


We proberen altijd eerst te overleggen met de werkgever, maar soms zijn verdere stappen onvermijdelijk.


Onze juristen staan steeds ter beschikking om je dossier te bepleiten voor de Arbeidsrechtbank en/of het Arbeidshof.


De gerechtskosten en de rechtsbijstand zijn volledig ten laste van ACV Puls als je minstens zes maanden bij ons bent aangesloten. 

Loopbaanbegeleiding

Nood aan een intensiever begeleidingstraject?

In een traject van minimaal vier uur ontdek je met de loopbaancoach jouw competenties, loopbaandoelen en kansen in je huidige of een nieuwe job.


Een werknemer met meer dan 1 jaar ervaring heeft elke 6 jaar recht op loopbaanadvies van 8 uur. 


Je betaalt met loopbaancheques die je bij VDAB bestelt. Een loopbaancheque kost 40€ voor 4u begeleiding. ACV Puls betaalt zijn leden een cheque van 40€ terug.