Waardering

Vaststelling

De evaluatie-systematiek durft wringen in de nieuwe structuur. Ofwel zijn de teams of circles zodanig groot, waardoor het voor de circle lead helemaal niet evident meer is om het overzicht te houden en iedereen voldoende te spreken en te kennen. Ofwel ziet de manager de medewerker nog nauwelijks, wat al helemaal niet bevorderlijk is. Bovendien beperkt waardering zich vaak tot de evaluatie van het eindresultaat, maar wordt er onvoldoende gekeken naar de omstandigheden waarin deze werden neergezet.


Ambitie

Oprechte waardering heeft te maken met oprechte interesse. Medewerkers willen gehoord worden en verwachten waardering voor hun inspanningen. Het is hoog tijd om een versnelling hoger te schakelen, zodat de inbreng van medewerkers serieus wordt genomen. Dat hun kwaliteiten worden herkend en erkend en dat er ook daadwerkelijk een beroep op wordt gedaan. Medewerkers die verantwoordelijkheid krijgen die past bij hun kennis en kunde, zijn betrokken en gemotiveerde medewerkers. Ten slotte hebben onze medewerkers recht op eerlijke en transparante interne communicatie.

Waardering verhoogt de veerkracht en verlaagt stressniveau

Onze ambities

ACV Puls wil dat niet alleen de resultaten, maar vooral de inspanningen van de medewerkers worden gewaardeerd.
ACV Puls wil bovendien een respectvolle behandeling voor alle medewerkers.