Onze Ambities

Onze doelstellingen en ambities

ACV is een constructieve vakbond die in eerste instantie in overleg met de werkgever zoekt naar oplossingen. Terwijl anderen soms luidkeels schreeuwen over wat er allemaal niet goed is, zoekt ACV puls hoe ze de problemen kunnen oplossen. Immers, zeggen dat het niet goed is, is vrij gemakkelijk. Een oplossing uitwerken, dat is de échte uitdaging voor een vakbond.

Net zoals de maatschappij is onze bank voortdurend in beweging. De aanpassingen binnen ING kan niemand tegenhouden, soms kunnen we er wel aan sleutelen of spreiden in de tijd. Onze grootste bekommernis blijft de impact op het personeel. Daarom blijft sociaal overleg cruciaal!


ACV Puls neemt hier al jaren het voortouw in. We blijven dagelijks pleiten voor jullie welzijn op het werk en we sluiten CAO’ s af om de loon- en arbeidsvoorwaarden zoveel mogelijk te betonneren, voor jullie, onze collega's!

Ook vorig jaar hebben we heel wat zaken kunnen verwezenlijken rond koopkracht (zie kader) en hebben we gezorgd voor verbeterde begeleidingsmaatregelen (verhoogd vertrekpakket bij 'aanvaard vertrek' en de mogelijkheid tot 'vervroegd vertrek bij lange loopbaan') voor wie in het oog van een reorganisatiestorm terecht komt.


ACV Puls heeft jouw steun nodig om het voortouw te kunnen blijven nemen in dergelijke onderhandelingen. Enkel met jouw steun zullen we in staat zijn om deze loon- en arbeidsvoorwaarden zoveel als mogelijk te behouden én nog verder uit te bouwen. Daar willen we voor gaan!


Uit onze recente bevraging is gebleken dat de werkdruk en work-life balance jullie voornaamste aandachtspunten zijn voor de komende 4 jaar, samen met een aantrekkelijke verloning. Verder wordt er ook belang gehecht aan correcte, constructieve en duidelijke evaluaties (staat dit jaar op de agenda) en blijven we net zoals jullie vragende partij naar meer duidelijkheid over de toekomst en minder verschuivingen naar de Hubs in het buitenland.


Inzake 'tijdvoortijd' hechten jullie niet alleen belang aan meer tijd voor jezelf en familie. De grootste vraag is daar naar meer tijd om de job goed te kunnen uitoefenen! Dit is niet enkel een duidelijk signaal over de te hoge werkdruk, maar het toont ook jullie engagement en de bekommernis over het werk en de kwaliteit.

Duidelijke afspraken rond thuiswerk, de nodige tijd en ruimte voor opleiding, alsook realistische objectieven blijven aandachtspunten. Ook daar willen we de komende tijd zeker blijven op werken!


Onze focus is niet gewijzigd: we blijven inzetten op 'Duurzaam werk', 'Meer werkgeluk' en 'Haalbaar Werk'

KOOPKRACHTVERHOGINGEN 2023

  • KOOPKRACHTPREMIE: consumptiecheqeus t.w.v. €500 max. (éénmalig)
  • MAALTIJDCHEQUES: verhoging met €1 naar €9 per gewerkte dag vanaf fiscaal mogelijk (in 2024 gecompenseerd met extra consumptiecheque t.w.v. €200)
  • FIETSVERGOEDING: automatische verhoging naar fiscaal maximaal bedrag (in 2024 van €0,27 naar €035 / km
  • TELEWERKVERGOEDING: wijziging naar forfaitaire maandelijkse vergoeding van €110 (i.pv. €7,5/dag met max. €85/mnd) + mogelijkheid thuiswerk uitgebreid naar alle collega's 
  • Representatievergoedingen: verhoging van de maandelijkse vergoedingen (vb. van €124 naar €150/mnd)
  • BEDRIJFSRESTAURANT: verhoging van de subsidie door werkgever met €1
  • MEDEXEL: indexatie van de werkgeversbijdrage + uitbreiding van het aanbod
  • TIJDSKREDIET LANDINGSBAAN: gelijkstelling in 'aanvullend pensioenplan' + bijkomende premie van €200 bruto bij TK landingsbaan 50% vanaf 60 jaar
  • JUBILEUM INCENTIVE: meer nieuws volgt spoedig...