Dienstverlening

Vaststelling

Wanneer we beroep doen op deze diensten, is de kwaliteit van de
dienstverlening door de teams te laag.


Ambitie

Indien we als medewerker een probleem ondervinden met onze IT middelen, HR
materie, of logistieke zaken, dan willen we als medewerker geholpen wordt met eenzelfde
kwaliteitsniveau die wij ook aan klanten moeten bieden. Gehoord en geholpen worden door
medewerkers die de taal ten volle beheersen en de systemen van de bank ten gronde
kennen is een essentiële voorwaarde.

Dienstverlening dicht bij de medewerker

Onze ambities

ACV Puls wil een toegankelijke en efficiënte helpdesk voor 3 belangrijke items, ten dienste van de medewerkers: zowel voor IT, HR, als voor logistieke (CBRE) ondersteuning.