Mobiliteitsaanbod

Vaststelling

Beantwoordt ons huidig mobiliteitsplan aan alle verwachtingen? Medewerkers
werken steeds meer van thuis en vinden een duurzame mobiliteit steeds belangrijker.


Ambitie

ING dient voor de medewerkers de eerste mobiliteitspartner te zijn en het huidig
aanbod af te toetsen aan de verwachtingen en de noden van de medewerkers. We
verwachten van ING concrete pistes en oplossingen op vlak van reisweg, infrastructuur,
parking enz.

Een volledig en duurzaam mobiliteitsaanbod

Onze ambities

ACV Puls wil dat de bank voor zijn medewerkers een volledig en duurzaam modern mobiliteitsaanbod voorziet.