Realisaties

Flexible reward plan

Sinds 2015 kan je kiezen om je flex budget helemaal, gedeeltelijk of helemaal niet aan te wenden om een keuze te maken uit de zaken die aangeboden worden in het Flexible Reward Plan.

Voor het merendeel van de keuzes die je in dit plan maakt, kan je je flex budget bruto voor netto aanwenden. Dit verhoogt uiteraard danig de koopkracht van je flex budget, aangezien het op die manier niet, of veel minder belast wordt.

Meer weten over de werking van het Flex Reward Plan?

Bekijk onze presentatie

13de maand of eindejaarspremie

In heel wat bedrijven wordt er wel een eindejaarspremie uitbetaald, maar dat komt niet altijd overeen met een volledig maandloon.

Bij ING is dat dankzij de inzet van de syndicale partners wel zo.

Sinds 2018 wordt deze 13e maand echter al maandelijks vooraf betaald in de loop van het referentiejaar.

Je vindt deze maandelijkse uitbetaling op je loonbrief terug onder de noemer flex budget. De 13e maand vormt de basis van het flex budget. 

Jaarlijkse cheques

Ecocheque €250
Deze ecocheques worden op het einde van het jaar via de Pluxee-kaart (Sodexo) toegekend. De cheques zijn 2 jaar geldig.

Sport en cultuur cheque €100
De 20 cheques van 5 euro worden elk jaar rond de maand juli op de Pluxee-kaart gezet. Dit ongeacht je arbeidsregime. De cheques zijn 15 maanden geldig.

Cadeaucheque €35
Sinds 2004 wordt er jaarlijks in januari €35 cadeaucheque netto op je rekening gestort. Je moet daarvoor in dienst zijn op het moment van uitbetaling, een contract hebben van onbepaalde duur en minstens 1 dag gewerkt hebben in het vorige jaar.

MedExel

MedExel is in feite de hospitalisatieverzekering voor ING medewerkers. Dit onderwerp sluit nauw aan bij VOSSCO. Wie VOSSCO lid is, kan bij de aanwerving ook aansluiten bij MedExel en op die manier genieten van een zeer uitgebreide hospitalisatieverzekering aan uiterst democratische prijzen.

Let wel: Indien je bij aanwerving niet onmiddellijk inschrijft, dreig je bij een latere aansluiting tegen een wachttijd van 6 maanden aan te lopen! Neem bij aanwerving dus zeker contact op met de VOSSCO secretaris van je zone om dit tijdig in orde te brengen!

Bovenwettelijke vakantiedagen

Wanneer je het voorgaande jaar al een volledig jaar gewerkt hebt aan 100%, dan heb je als basis recht op 20 wettelijk vakantiedagen.

Bij ING komen daar ook nog gemiddeld zo een 12 tot 15 bovenwettelijke dagen bij.

Het juiste aantal hangt af van een paar variabele factoren.

Je vindt de regels voor de toekenning van vakantiedagen en de opname ervan terug in de vakantienota op het ING intranet.

Download onze vakantieplanner 2023

Download onze vakantieplanner 2024

Winstdeelname + CAO 90

Elk jaar ontvang je in de maand april als personeelslid ook een stuk “winstdeelname”.

Deze winstparticipatie of winstpremie bestaat uit een deel winstpremie en een deel “niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel” dat via CAO 90 aan een fiscaal gunstiger regime (enkel RSZ) wordt uitbetaald.

De voorwaarde hiervoor is dat je op 1 januari van het jaar van uitbetaling al minstens 3 maanden bij ING werkte met een contract van bepaalde of onbepaalde duur.


VOSSCO

Deze Vereniging voor Onderlinge Steun Sport Cultuur en Ontspanning, is een VZW via dewelke een ruim aanbod aan sport- & cultuuractiviteiten en sociale werken wordt aangeboden aan het personeel.
Bij aanwerving word je automatisch lid van deze VZW, tenzij je dit zelf expliciet weigert.

Elke zone heeft haar eigen VOSSCO secretaris of secretarissen, die het aanspreekpunt zijn voor informatie over, of deelname aan deze activiteiten. De VOSSCO secretarissen zijn verkozen vakbondsmilitanten. Het VOSSCO secretariaat wordt per zone uitgebaat door de vakbondsorganisatie die de meerderheid haalt bij de verkiezingen in de zone.

Aanvullend pensioen

Ook bij ING zorgden de vakbonden er voor dat de werkgever een “appeltje voor de dorst” voor jou helpt sparen.

Via de groepsverzekering van ING stort de werkgever elke maand een bepaald percentage van je loon voor jou in een soort van fonds. De inhoud van dit fonds wordt vervolgens belegd, waardoor je op het einde van je carrière recht zult hebben op je gespaarde fondsen, met een minimum gegarandeerde rente. De rente zal normaal gezien hoger liggen dan het gegarandeerd minimum, maar dit zal uiteraard afhangen van de marktomstandigheden.

Verlof om dwingende reden & sociaal verlof

Wanneer door een onvoorziene omstandigheid of een dwingende reden, je aanwezigheid thuis vereist is om een probleem op te lossen, dan krijg je daarvoor 10 dagen onbetaald verlof per jaar ter beschikking.

Ook sociaal verlof valt hier onder, maar voor sociaal verlof zullen de eerste 4 dagen van de 10 waarvan hierboven sprake toch uitbetaald worden. Dit kan bijvoorbeeld omdat je voor een ziek kind dat onder hetzelfde dak woont thuis moet blijven.


Maaltijdcheques

Voor elke gepresteerde dag krijg je een maaltijdcheque. De wettelijke regel is dat je per prestatie van minstens 3u een maaltijdcheque ontvangt.

Sedert 2017 zorgden de vakbonden er voor dat je bij ING al een maaltijdcheque ontvangt vanaf het eerste prestatie uur. Dit zijn maaltijdcheques t.w.v. € 8, waarvan je zelf een eigen bijdrage van 1,09 euro betaalt. Het netto voordeel van de maaltijdcheque bedraagt dus € 6,91.


Tussenkomst

woon-werkverkeer

Dankzij ACV Puls is er bij ING ook een aanzienlijke tussenkomst in de kosten voor het woon-werkverkeer. De abonnementen voor het openbaar vervoer worden zelfs volledig door ING betaald.

Doe je een deel van het woon-werk traject of het gehele traject met de fiets, dan geniet je bij ING een fietsvergoeding van
€0,35 per km
. Voor de kilometers die je te voet aflegt, krijg je €0,50 per km.

Ook voor wie met de eigen wagen komt is er een tussenkomst van €0,10/km voorzien.
Heb je een Flex Car, dan krijg je een gelimiteerde of ongelimiteerde tankkaart.

Vergeet niet om alles te registreren in Mbrella!

Internet & thuiswerk

Heb je als actieve medewerker een contract van onbepaalde duur, dan kan je maandelijks een internetvergoeding van €20 ontvangen. Je dient de tussenkomst zelf aan te vragen.

Deze internetvergoeding wordt netto uitbetaald samen met het loon. Je zal dit bedrag dus maandelijks terug vinden op je loonfiche.
Registreer je thuiswerkdagen (ook in het buitenland mogelijk), zo ontvang je een forfaitaire Telewerkvergoeding van €110 per maand (als je geen representatievergoeding ontvangt).