VOSSCO contactpersonen

VOSSCO

Deze Vereniging voor Onderlinge Steun Sport Cultuur en Ontspanning, is een VZW via dewelke een ruim aanbod aan sport- & cultuuractiviteiten en sociale werken wordt aangeboden aan het personeel.
Bij aanwerving word je automatisch lid van deze VZW, tenzij je dit zelf expliciet weigert.

Elke zone heeft haar eigen VOSSCO secretaris, adjuncten en medewerkers, die het aanspreekpunt zijn voor informatie over, of deelname aan deze activiteiten. De VOSSCO secretarissen zijn verkozen vakbondsmilitanten. Het VOSSCO secretariaat wordt per zone uitgebaat door de vakbondsorganisatie die de meerderheid haalt bij de verkiezingen in de zone. Zowel in zone Oost als zone West is ACV Puls als grootste fractie verantwoordelijk voor het secretariaat. Ook in Zone Centrum is het secretariaat in handen van CNE en ACV Puls.

Alle informatie over activiteiten, voordelen, tussenkomsten en gezondheid (ook MedExel) is beschikbaar op People Services. Gezien het ruime aanbod en de vele voordelen raden wij aan om contact op te nemen met onze specialisten die in elke zone aanwezig zijn.

CONTACTPERSONEN PER ZONE

Voor zone Centrum:

Voor zone Oost:

Voor zone West: