Ondernemingsraad

Ondernemingsraad (OR)

De ondernemingsraad overlegt over onder andere het personeelsbeleid, de arbeidsorganisatie en het arbeidsreglement, het economisch-financieel beleid, vorming en opleiding van het personeel, de toepassing van de sociale wetten, bv. rond de vakantieregeling en het brugpensioen, …

Specifieke items worden vaak verder besproken in een van de verschillende commissies, die werken in de schoot van de ondernemingsraad. De belangrijkste commissies zijn de Commissie Sociale Wetten en de Commissie Commercieel Personeel.


De ondernemingsraad is paritair samengesteld. Dat betekent dat deze raad bestaat uit werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers en telt 54 leden (27 van werkgeverszijde en 27 van werknemerszijde). De werknemersafgevaardigden worden om de 4 jaar verkozen via Sociale Verkiezingen.


Bij ING Bank België is er lokaal maandelijks ook een bijeenkomst van de Uitgebreide SD. Hier worden de bevoegdheden van de OR besproken met een lokaal karakter (bv. lokale werking en personeelsbeleid, resultaten en problemen binnen de zone, in een bepaald kantoor, sub-departement, tribe of circle, …).


In de Ondernemingsraad zetelen voor jou:


Jonge werknemers

Bedienden

Kaderleden