Syndicale delegatie

Syndicale Delegatie (SD)

Het is de taak van de Syndicale Delegatie (SD) om het personeel bij te staan en erop toe te zien dat de sociale wetgeving en de gesloten overeenkomsten correct worden toegepast.


Nationaal onderhandelt een beperkte afvaardiging van de SD met de werkgever over de loon- en arbeidsvoorwaarden voor alle bedienden en kaderleden (Nationale Syndicale Delegatie).

In de zones zitten de lokale afgevaardigden regelmatig samen met de verantwoordelijken van de verschillende departementen om specifieke problemen op de werkvloer te bespreken (vb. werkdruk, achterstanden, ...).


Daarnaast is de vakbondsafgevaardigde een soort ‘advocaat’ van de werknemer. Bij individuele problemen verdedigt de afgevaardigde de belangen van de werknemer tegenover de werkgever.

Belangrijk is om bij de minste moeilijkheid contact op te nemen met een van onze vertegenwoordigers!


Uiteraard kan je bij ons ook steeds terecht met al jouw vragen over bv. loon, vakantie, overuren, tijdskrediet, …
Ook suggesties om onze vakbondswerking te verbeteren zijn altijd welkom.

Naar aanleiding van de recente Sociale Verkiezingen zal deze pagina binnenkort worden aangepast op basis van de resultaten.

In de Syndicale Delegatie zetelen voor jou:


Voor zone Centrum:

Voor zone West:

Voor zone Oost: