Nieuws

Nieuwsberichten

29/08/2022 - Vakantieplanner 2023

Zoals steeds, dienen we in de maand september onze eerste vakantieplanning voor volgend jaar op te maken. De vakantienota kan je terugvinden op HR intranet. Naast uitleg over het aantal vakantiedagen en de toekenningsvoorwaarden vind je daarin ook alle rechten en plichten terug in verband met het opnemen van vakantiedagen.

Om je alvast wat te helpen bij het plannen van jouw vakantie voor volgend jaar kan je hier onze traditionele vakantieplanner downloaden. Je vindt er alle feestdagen en bankholidays op terug, alsook de schoolvakantieperiodes.

Elektronische versie:

Met deze elektronische versie kan je eenvoudig jouw geplande vakantiedagen aanduiden (‘V’ intikken op de juiste dag) en zo automatisch jouw saldo bijhouden. Het enige dat je hiervoor moet doen is bovenaan rechts jouw totaal aantal vakantiedagen voor 2023 invullen (let wel: definitieve saldo zal door HR pas begin in januari worden meegegeven).
Heb je liever een papieren exemplaar, gebruik dan de PDF versie.


Types vakantiedagen en volgorde van opnemen:

Naast de wettelijke vakantiedagen, ADV-dagen en bovenwettelijke vakantiedagen is het ook mogelijk om tot maximum 10 extra vakantiedagen ‘te kopen’ via het Flexible Reward Plan.
Iedereen neemt automatisch eerst zijn wettelijke vakantiedagen op, daarna de ADV-dagen, vervolgens de bovenwettelijke vakantiedagen en tenslotte de eventuele extra dagen die via het plan werden bijgekocht. Voor de collega’s van ex-Record wordt ook nog de rubriek ‘Integration Days’ toegevoegd.


De planning van de vakantiedagen:

  • In september 2022 moet je de vakantiedagen plannen voor de periode van januari tot en met mei (in samenspraak met de andere medewerkers van je kantoorgroep/afdeling/team).
  • In januari 2023 moet je dan de vakantiedagen plannen voor de periode van juni tot en met december (in samenspraak met de andere medewerkers van je kantoorgroep/afdeling/team).

Belangrijk!! Behoudens enkele uitzonderingen zijn er in principe geen vakantieoverdrachten mogelijk. Zorg dus dat je het huidige saldo hebt opgenomen tegen eind december!

20/01/2022 - Info OR - Route24

Vandaag werd tijdens de Ondernemingsraad ondermeer antwoord gegeven op de adviezen van de fracties rond Retail Advice en Daily Banking Wholesale Clients.

ACV Puls betreurt vraagt absolute garanties en duidelijkheid op langere termijn voor de toekomst van het kantorennet en het personeel! We betreuren het feit dat de directie geen antwoord kan geven op alle vragen en bekommernissen van het personeel. 

Onze leden en sympathisanten kregen hierover via mail reeds meer informatie. Krijg je onze mails nog niet? Neem dan gerust contact op met de vraag om jou toe toe voegen aan onze distributielijst (GDPR-regels).

23/03/2022 - Infosessies Landingsbanen

Onze infosessies rond het systeem Landingsbanen waren een groot succes. Ruim 370 collega's hebben één van onze teams meetings bijgewoond!

Kon je er toen zelf niet bij zijn of wil je bepaalde stukken opnieuw beluisteren, dat kan via deze link naar de opnames.

Wil je de presentatie nogmaals op het gemak bekijken, klik dan hier.

Extra informatie over alle vormen van Tijdskrediet en/of Thematische verloven kan je terugvinden in de gedetailleerde brochure van ACV.

Tijdens de sessie zijn ook tal van vragen aan bod gekomen. We kregen de suggestie om de belangrijkste vragen te bundelen en voor iedereen ter beschikking te stellen. Vandaar deze FAQ Landingsbanen.

Heb je zelf nog vragen rond het systeem Landingsbanen (of andere onderwerpen), aarzel niet om contact op te nemen met één van onze personeelsafgevaardigden!

28/01/2022 - Info NSD

Vandaag werden in de Nationale Syndicale Delegatie ondermeer bespreking gevoerd rond nieuwe werkroosters voor kassier & Customer Coaches.

Daarnaast werd ook gesproken over het aangepaste systeem voor terugbetaling van elektriciteit bij leasewagens. De terugbetaling zal in de toekomst gebeuren op basis van werkelijke kosten.

Onze leden en sympathisanten kregen hierover via mail reeds meer informatie (+ berekeningstool). Krijg je onze mails nog niet? Neem dan gerust contact op met de vraag om jou toe toe voegen aan onze distributielijst (GDPR-regels).

13/12/2021 - Functieclassificatie

Tot vandaag werd elke functie ingeschaald in het functieklasse systeem van Berenschot (A t/m I). Vanaf heden zal gebruik worden gemaakt van een nieuw systeem ‘Hay’, opgesteld door Korn Ferry. Dit is ook het systeem dat in de toekomst over de hele ING Group van toepassing zal zijn.
Concreet is er sprake van 2 wijzigingen, nl. enerzijds een job catalogus met functieprofielen en globale job omschrijvingen en anderzijds een functieclassificatiesysteem met 10 klassen (i.p.v. 9).

Onze leden en sympathisanten kregen hierover via mail reeds meer informatie. Krijg je onze mails nog niet? Neem dan gerust contact op met de vraag om jou toe toe voegen aan onze distributielijst (GDPR-regels).