Nieuws Archief 2021

Archief nieuwsberichten 2021

13/12/2021 - Functieclassificatie

Tot vandaag werd elke functie ingeschaald in het functieklasse systeem van Berenschot (A t/m I). Vanaf heden zal gebruik worden gemaakt van een nieuw systeem ‘Hay’, opgesteld door Korn Ferry. Dit is ook het systeem dat in de toekomst over de hele ING Group van toepassing zal zijn.
Concreet is er sprake van 2 wijzigingen, nl. enerzijds een job catalogus met functieprofielen en globale job omschrijvingen en anderzijds een functieclassificatiesysteem met 10 klassen (i.p.v. 9).

Onze leden en sympathisanten kregen hierover via mail reeds meer informatie. Krijg je onze mails nog niet? Neem dan gerust contact op met de vraag om jou toe toe voegen aan onze distributielijst (GDPR-regels).

10/12/2021 - Kinderopvang in de week voor de kerstvakantie

Op 3 december 2021 werd door het Overlegcomité beslist dat de kerstvakantie voor het basisonderwijs met één week vervroegd wordt en zal ingaan op 20 december 2021.

Dit schept voor heel wat ouders opvangproblemen. Ben je zelf ook in deze situatie? Via deze link vind je een aantal mogelijke oplossingen.


03/12/2021 - Koopkracht

In het sectorakkoord (zie bericht van 24/11) werd ook de afspraak vastgelegd om een niet-recurrente premie van minimum €250 toe te kennen (pro rata tewerkstellingspercentage).


Mede door het blijvend aandringen van ACV Puls om aan onze medewerkers een duidelijke blijk van waardering toe te kennen, werd er afgesproken om die éénmalige premie binnen ING te verhogen tot €500 netto! Deze premie zal in de loop van december, in de vorm van consumptiecheques, op de Sodexo kaart worden opgeladen.


Ondertussen blijven we hard ijveren om de aanhoudende problemen van personeelstekort en werkdruk structureel aan te pakken! Het sluiten van kantoren en uitbesteden van taken is voor ACV Puls geen correcte oplossing. Dit nadat het aantal kantoormedewerkers eerst systematisch werd afgebouwd en er werd nagelaten om collega’s te vervangen.

15/11/2021 - Hybride Mode

Aan de hand van onze eerste enquête hebben we enkele bemerkingen meegenomen in het overleg met de werkgever. Onze bevinden hebben we ondertussen via mail meegegeven.

Krijg je onze mails nog niet? Neem dan gerust contact op met de vraag om jou toe toe voegen aan onze distributielijst (GDPR-regels). ACV Puls leden krijgen natuurlijk automatisch uitgebreide informatie uit eerste hand.

Ondertussen zijn er vast en zeker nog dingen geëvolueerd. Het is belangrijk voor ACV Puls om een vinger aan de pols te houden en eventuele issues te blijven aankaarten.

We vragen dan ook om deze nieuwe enquête in te vullen. Je hebt hiervoor de tijd tot 22/11/2021 voor 17u.

klik hier om jouw feedback door te geven!

29/09/2021 - Hybride Mode

De eerste week werken in hybride mode is achter de rug, weliswaar met in Brussel maar 30 % bezetting van de grote gebouwen.

Werden er reeds teamafspraken gemaakt? Hoe heb jij de eerste week ervaren en wat kan er beter? Jouw mening telt voor ACV Puls!

Om jouw ervaringen te capteren en eventuele opmerkingen mee te nemen naar de geplande opvolging van ‘het nieuwe werken’, hebben we de een ledenbevraging gemaakt: klik hier om jouw feedback door te geven!

24/08/2021 - Vakantieplanner 2022

Zoals steeds, dienen we in de maand september onze eerste vakantieplanning voor volgend jaar op te maken. De vakantienota kan je terugvinden op HR intranet. Naast uitleg over het aantal vakantiedagen en de toekenningsvoorwaarden vind je daarin ook alle rechten en plichten terug in verband met het opnemen van vakantiedagen.

Om je alvast wat te helpen bij het plannen van jouw vakantie voor volgend jaar kan je hier onze traditionele vakantieplanner downloaden. Je vindt er alle feestdagen en bankholidays op terug, alsook de schoolvakantieperiodes.

Elektronische versie:

Met deze elektronische versie kan je eenvoudig jouw geplande vakantiedagen aanduiden (‘V’ intikken op de juiste dag) en zo automatisch jouw saldo bijhouden. Het enige dat je hiervoor moet doen is bovenaan rechts jouw totaal aantal vakantiedagen voor 2022 invullen (let wel: definitieve saldo zal door HR pas begin in januari worden meegegeven).
Heb je liever een papieren exemplaar, gebruik dan de PDF versie.


Types vakantiedagen en volgorde van opnemen:

Naast de wettelijke vakantiedagen, ADV-dagen en bovenwettelijke vakantiedagen is het ook mogelijk om tot maximum 10 extra vakantiedagen ‘te kopen’ via het Flexible Reward Plan.
Iedereen neemt automatisch eerst zijn wettelijke vakantiedagen op, daarna de ADV-dagen, vervolgens de bovenwettelijke vakantiedagen en tenslotte de eventuele extra dagen die via het plan werden bijgekocht. Voor de collega’s van ex-Record wordt ook nog de rubriek ‘Integration Days’ toegevoegd.


De planning van de vakantiedagen:

  • In september 2021 moet je de vakantiedagen plannen voor de periode van januari tot en met mei (in samenspraak met de andere medewerkers van je kantoorgroep/afdeling/team).
  • In januari 2022 moet je dan de vakantiedagen plannen voor de periode van juni tot en met december (in samenspraak met de andere medewerkers van je kantoorgroep/afdeling/team).

Belangrijk!! Behoudens enkele uitzonderingen zijn er in principe geen vakantieoverdrachten mogelijk. Zorg dus dat je het huidige saldo hebt opgenomen tegen eind december!

28/06/2021 - Nieuwe reorganisaties 

De uitvoering van de vorige wijzigingen zijn nog niet achter de rug, maar ondertussen werden tijdens de Ondernemingsraad van 17 juni al een nieuwe reeks plannen aangekondigd. Ook nu ligt het zwaartepunt in het commerciële net, met een hertekening van de regio's, verdere centralisaties en de opstart van Remote Advice. Daarnaast werden ook aanpassingen aangekondigd binnen Private Banking en Business Banking. Dit terwijl de Agile Coaches voor de tweede keer op rij in scope zitten!


ACV Puls is momenteel bezig met de impact van alle wijzigingen in kaart te brengen. Voor de opmaak van ons advies blijft alle input uiteraard welkom!


Zoals steeds houden we jullie op de hoogte via mail.

Krijg je onze mails nog niet? Neem dan gerust contact op met de vraag om jou toe toe voegen aan onze distributielijst (GDPR-regels).

ACV Puls leden krijgen natuurlijk automatisch uitgebreide informatie uit eerste hand.

03/06/2021 - Werkdruk

De afgelopen maanden heeft ACV Puls zowel op nationaal niveau in de Ondernemingsraad als lokaal in de CPBW's via verschillende initiatieven de te hoge werkdruk en het personeelstekort in vele departementen aangeklaagd.

Zo werden er via de CPBW's ook "specifieke risicoanalyse psychosociale risico's" aangevraagd voor de teams waar het water al langer boven de lippen staat.

Onze leden en sympathisanten krijgen hierover via mail regelmatig een stand van zaken. Krijg je onze mails nog niet? Neem dan gerust contact op met de vraag om jou toe toe voegen aan onze distributielijst (GDPR-regels).

03/06/2021 - Weetjes

> Tijdens de vorige onderhandelingen is ACV Puls erin geslaagd om ook via VOSSCO enkele positieve aanpassingen te verwezenlijken. Deze voorstellen werden nu bekrachtigd via de Algemene Vergadering VOSSCO.
Nieuw is dat naast alle actieve personeelsleden en hun partner nu ook de kinderen kunnen genieten van de gezondheidscampagnes en dit retroactief
vanaf 1 januari.
Daarnaast zullen de bedragen voor het aanvullend kinderbijslag vanaf volgende maand met € 5 worden verhoogd!

> Heb je eind vorig jaar in het Flex Plan gekozen voor de optie ‘terugbetaling pensioensparen’? Vergeet dan niet om asap (vóór 1 juli) het fiscale attest terug te sturen naar HR. Het formulier hiervoor kan je terugvinden op People Services.

> Nog wat goed nieuws: het dubbel vakantiegeld zal worden uitbetaald op vrijdag 25 juni en eind juni zal je ook de ‘Sport- en Cultuurcheques’ via de post ontvangen (of elektronisch, indien je intekende om de digitale Sport & Culture Pass digitaal te testen).

05/03/2021 - Stand van zaken onderhandelingen: de kogel is door kerk!

Na twee maanden van besprekingen werd uiteindelijk een akkoord bereikt met de werkgever rond een begeleidingstraject Job-to-Job, telewerk & mobiliteit en het verloningspakket. We verwijzen hierbij naar onze uitgebreide communicatie van 9 februari en de infosessies van ACV Puls, waarop jullie talrijk aanwezig waren. Bedankt aan alle collega’s voor de nuttige input die we hebben gekregen om deze onderhandelingen te voeren!

Onze leden en sympathisanten hebben via mail alvast meer informatie hierover ontvangen, alsook de link naar een handig overzicht van alle topics.

Krijg je onze mails nog niet? Neem dan gerust contact op met de vraag om jou toe toe voegen aan onze distributielijst (GDPR-regels).

10/02/2021 - Stand van zaken onderhandelingen en infosessies

De besprekingen met de werkgever komen stillaan in een laatste fase. Alvorens hierover een definitief standpunt in te nemen heeft ACV Puls ervoor geopteerd om ook eerst de medewerkers te informeren en consulteren rond het voorstel dat nu op tafel ligt.

Daarom organiseert ACV Puls de komende dagen enkele infosessies! Onze leden en sympathisanten hebben via mail reeds een uitnodiging hiervoor ontvangen.

Krijg je onze mails nog niet? Neem dan gerust contact op met de vraag om jou toe toe voegen aan onze distributielijst (GDPR-regels).

26/01/2021 - Aangekondigde reorganisaties

Tijdens de Ondernemingsraad van 8 december heeft de directie opnieuw een reeks plannen aangekondigd, waarbij de grootste impact in het kantorennet ligt. Maar ook andere collega's zullen de gevolgen hiervan duidelijk merken.

Ondertussen hebben alle fracties een negatief advies geformuleerd, maar blijkt de werkgever hier niet echt rekening mee te zullen houden.


Daarnaast wenst de werkgever in NSD ook werk te maken van enkele andere wijzigingen op vlak van interne mobiliteit, thuiswerk en Reward. Dit om de aangekondigde reorganisaties, maar ook toekomstige plannen vlugger en makkelijker te kunnen begeleiden/doorvoeren.


De besprekingen rond dit alles zijn nog steeds aan de gang, daarom dat de info nog niet op deze site beschikbaar is. Uiteraard houden we jullie tussentijds wel op de hoogte via mail.

Krijg je onze mails nog niet? Neem dan gerust contact op met de vraag om jou toe toe voegen aan onze distributielijst (GDPR-regels).

ACV Puls leden krijgen natuurlijk automatisch uitgebreide informatie uit eerste hand.

24/11/2021 - Sectorakkoord

Het had heel wat voeten in de aarde, maar eindelijk is er ook voor de banken een nieuw sectorakkoord.

Dat akkoord was onder meer belangrijk om de landingsbanen voor medewerkers vanaf 55 jaar te kunnen toepassen bij ING. Het voorziet ook in extra koopkracht en een aantal andere maatregelen die van toepassing zijn in alle banken.

Via deze link vind je een kort overzicht en wat dit concreet betekent voor de sector en voor ING.